II. KENTFOR’DA ALANYA KONUŞULDU

II. KENTFOR’DA ALANYA KONUŞULDU

II. KENTFOR’DA ALANYA KONUŞULDU

Geçtiğimiz yıl Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) ev sahipliğinde, Hacettepe Üniversitesi işbirliği, Alanya Belediyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) katkılarıyla Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi temasıyla ilki düzenlenen KENTFOR (Kentleşme Forumu) ‘un ikincisi bu yıl Tekirdağ’da düzenlendi. Bu yıl gerçekleşen forumun teması ise “Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi” oldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen “İlkini düzenlediğimiz KENTFOR’da geçen yıl ev sahipliği yapan Alanya HEP Üniversitesi’ne teşekkür ederiz. Kent ve çevre yönetimi hem yereli hem de dünyayı ilgilendiren bir konu. Bu konuda yapılan çalışmalara uzmanlar, yöneticiler ve yerel halk tarafından gösterilecek ilgi ve katılım kentlerimizin daha iyiye gitmesi için önemli bir adım olacaktır.” dedi

Geçen yıl forum organizasyonun üstlenen Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü akademisyenleri Yrd. Doç. Dr. Nihan Saldıraner , Araştırma Görevlisi Şebnem Köseoğlu ve Alanya’dan, Hacettepe Üniversitesi’nde doktora öğrencisi Volkan Göçoğlu Tekirdağ’da gerçekleşen forumda “Kent Tanıtımında Kamu -Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği: Alanya Analizi” konulu bildirilerinde Alanya’yı tartıştılar.

Ortak Amaç Alanya Tanıtımı
İş birlikleri analiz etmek adına Alanya’da bulunan Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör İşletme Sahipleri ve Akademik ilgililerle röportaj yapan ve faaliyet raporlarını inceleyen akademisyenler, Alanya tanıtımında temel gelir kaynağı olan turizme katkı konusunu herkesin ortak amaç ve faydası olarak gördüğünü belirttiler. Bu konuda gerçekleşen proje ve iş birliklerine her daim gönüllü katıldıkları ve bu sebepte ortak bir bilinçle hareket ettikleri sonucuna ulaştılar.

Birlikte Çalışmak Gerekli
Çalışmayı gerçekleştiren akademisyenler, yapılan çalışmada “Alanya SWOT Analizine bakarak Alanya’nın şu anki konumuna, Alanya tanıtımında yer alan aktörlerin rollerine de bakarak Alanya ile ilgili verilerin işbirlikleri ile geliştirilecek projelerde daha çok dikkate alınması gerekmektedir. Yapılan işbirliklerinde her bir katılımcısının aktiflik dereceleri daha eşit olmalıdır. Şu anda ise Alanya’da kamu-özel-akademi-STK işbirliği konusunda lider aktör olarak STK’lar belirlenmiştir. Tüm tarafların risk ve kazanımlarının net olarak belirlendiği, net, koordineli ve rasyonel bir karar verme mekanizmasının oluşması halinde Alanya marka kenti tanıtımı daha verimli ve etkili olacaktır.” önerilerine yer vererek bu çalışmayı zenginleştireceklerini dile getirdiler.

Haber Galerisi

Site Haritası